Layn Marlow

Layn Marlow

Layn Marlow là một hoạ sĩ minh hoạ người Anh. Sau khi học lịch sử nghệ thuật tại Đại học Reading, Layn bắt đầu sự nghiệp của mình khi làm việc cho dịch vụ thư viện. Cô từng sống ở Bỉ vài năm trước khi trở về Vương quốc Anh và theo học Minh học tại Đại học Southampton.