Lauren Groff

Lauren Groff

Lauren Groff (sinh ngày 23 tháng 7 năm 1978) là nhà văn viết truyện ngắn người Mỹ. Cô đã viết năm cuốn tiểu thuyết và hai tuyển tập truyện ngắn, bao gồm Fates and Furies (2015), Florida (2018) Matrix (2022).