Laura Kinsale

Laura Kinsale

Laura Kinsale là tác giả sách bán chạy nhất của New York Times. Cô trở thành một tiểu thuyết gia chuyên thể loại lãng mạn sau sáu năm làm nhà địa chất.