Laura Dave

Laura Dave

Laura Dave là tác giả sách bán chạy số 1 New York Times. Một số tiểu thuyết của cô được giới phê bình đánh giá cao như: The Last Thing He Told Me (Lời nhắn cuối cùng, Eight Hundred Grapes và The First Husband.

Tác phẩm của cô đã được xuất bản ở 32 quốc gia, và năm cuốn tiểu thuyết của cô, bao gồm "Lời nhắn cuối cùng", đã được lựa chọn chuyển thể thành phim và truyền hình. Cô hiện đang sống ở Santa Monica, California