Lão Phạm

Lão Phạm

Lão Phạm tên thật là Phạm Trung Tuyến, sinh năm 1973. Anh là một nhà báo và nhà bình luận tại Đài Tiếng nói Việt Nam.