Lane Smith

Lane Smith

Lane Smith là một họa sĩ minh họa người Mỹ và nhà văn viết sách dành cho thiếu nhi. Ông từng nhận giải thưởng Lifetime Achievement  (Thành tựu trọn đời) từ Hiệp hội các nhà minh họa và được Bảo tàng Eric Carle vinh danh vì “sự đổi mới suốt đời trong lĩnh vực sách dành cho trẻ em”. Các tác phẩm do ông minh hoạ đều là những cuốn sách Bestseller của the New York Times.