L.S.Hilton

L.S.Hilton

L. S. Hilton lớn lên ở Anh và sống ở Key West, Thành phố New York, Paris và Milan. Sau khi tốt nghiệp ở Oxford, cô học lịch sử nghệ thuật ở Paris và Florence. Cô là nhà văn, nhà báo, nhà phê bình nghệ thuật và phát thanh viên. Hiện cô đang sống ở London.