Kwon Young-Min

Kwon Young-Min

Kwon Young-Min là Giáo sư văn học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Seoul và là nguyên hiệu trưởng trường Đại học Nhân văn. Ông đã viết và biên tập nhiều tập văn học lịch sử, phê bình văn học và các tác phẩm tham khảo về văn học hiện đại Hàn Quốc, cũng như CD-ROM 100 năm văn học hiện đại Hàn Quốc. Ông là cựu biên tập viên của tạp chí Munhak sasang (Văn học và Tư tưởng) và hiện là chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu So sánh Hàn Quốc Quốc tế.