Korky Paul

Korky Paul

 Korky Paul (1951)  là họa sĩ minh họa sách thiếu nhi người Anh. Ông sinh ra và lớn lên ở Rhodesia, nhưng hiện đang sống ở Oxford, Anh. Trong năm 2015/2016, ông là họa sĩ minh họa có sách được mượn nhiều thứ 7 trong các thư viện công cộng ở Vương quốc Anh.