Koga Fumitake

Koga Fumitake

Koga Fumitake là một tác giả nổi tiếng, nhà văn chuyên nghiệp đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp. Ông cũng yêu thích trường phái tâm lý học Adlerian. Ông dành nhiều thời gian viếng thăm, học hỏi, trao đổi với Kishimi Ichiro ở Kyoto. Từ đó ông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi trường phái triết học Hy Lạp cổ điển, cũng như những thách thức của tâm lý học Adler. Koga Fumitake kết hợp cùng Kishimi Ichiro để viết nên nhiều cuốn sách tâm lý học nổi tiếng hàng đầu tại châu Á.