Kishimi Ichiro

Kishimi Ichiro

Kishimi Ichiro là nhà triết học, nhà tâm lý học và dịch giả tiếng Anh và Đức nổi tiếng. Ông có bằng thạc sĩ chuyên ngành triết học tại Đại học Kyoto và là Chủ tịch Hội tâm lý học Adler Nhật Bản. Trước đây, ông đã làm tư vấn viên tại Phòng mạch Maeda ở Kyoto và đã giảng dạy triết học và tiếng Hi Lạp cổ điển tại nhiều cơ sở giáo dục như Đại học Giáo dục Kyoto và Đại học nữ Nara .

Hiện tại, ông đang giảng dạy tâm lý học giáo dục và tâm lý học lâm sàng tại Trường Y học Đông phương Meiji ở Suita, Osaka. Kishimi Ichiro cũng đã thành lập phòng tư vấn riêngcủa mình tại Kameoka, Kyoto, và dành thời gian tổ chức các bài giảng về Tâm lý học Adler và giáo dục trẻ em. Sự đóng góp của ông trong lĩnh vực này đã được biết đến rộng rãi và đánh giá cao.