Kim Yong

Kim Yong

Kim Yong là trung tá của Cơ quan An ninh Quốc gia Triều Tiên và là một sĩ quan quân đội chuyên nghiệp kiếm ngoại tệ cho đến khi ông bất ngờ bị đưa đến trại lao động vào năm 1993. Sau sáu năm, ông trốn thoát qua Trung Quốc đến Hàn Quốc và sau đó, vào năm 2003, ông đến  Hoa Kỳ. Hiện ông đang cư trú tại Seoul, Hàn Quốc.