Kim Scott

Kim Scott

Kim Scott (sinh ngày 18 tháng 2 năm 1957) là một tiểu thuyết gia người Úc. Ông bắt đầu viết văn ngay sau khi trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học. Kinh nghiệm giảng dạy của ông bao gồm làm việc ở thành thị, nông thôn Australia và ở Bồ Đào Nha. Sau đó ông dành thời gian giảng dạy tại một cộng đồng thổ dân ở phía bắc Tây Úc, nơi ông bắt đầu nghiên cứu lịch sử về nguồn cội của mình