Kim Jung-hyuk

Kim Jung-hyuk

Kim Jung-hyuk là một tác giả và họa sĩ truyện tranh Hàn Quốc, người được coi là một trong những nhà văn sẽ giúp mở ra tương lai của văn học Hàn. Sinh ra ở Kimcheon, tỉnh Bắc Kyungsang vào năm 1971,

Kim sở hữu kinh nghiệm làm việc đa dạng, bao gồm viết bài phê bình sách chuyên nghiệp cho một hiệu sách trực tuyến, xử lý DVD cho một hiệu sách chuyên về nghệ thuật, viết chuyên mục âm nhạc cho một tạp chí văn hóa đại chúng và viết bài cho ngành nhà hàng. tạp chí. Ngoài văn học, anh còn quan tâm đến nhiều lĩnh vực, bao gồm phim ảnh, âm nhạc và ẩm thực — những người xung quanh gọi anh là “người theo chủ nghĩa mọi thứ” hơn là “nhà tiểu thuyết”.