Kim Huggens

Kim Huggens

Kim Huggens là một chuyên gia thực thụ về tarot khi bắt đầu tiếp xúc với bộ môn này khi mới lên 9. Kim đã tổ chức nhiều buổi workshop và hội thảo về chủ đề Tarot, bói toán, ngoại giáo và thần thoại ở Anh, đồng thời thường xuyên tổ chức các khóa học Tarot.