Kim Chi

Kim Chi

Kim Chi sở hữu Chứng chỉ Tâm lý học Tích cực Ứng dụng cấp bởi Flourishing Center. Ngoài ra, Kim Chi cũng là người sáng lập Mầm non BeeBlue House - trường Mầm non đầu tiên áp dụng Giáo dục Tích cực vào văn hóa nhà trường tại Việt Nam.