Kiera Cass

Kiera Cass

Kiera Cass (19 tháng 5, 1981) là nhà văn người Mỹ chuyên về tiểu thuyết dành cho giới trẻ. Bà là tác giả của Hoàng phi.