Khaled Hosseini

Khaled Hosseini

Khaled Hosseini (sinh ngày 4 tháng 3 năm 1965), là một tiểu thuyết gia và dược sĩ người Hoa Kỳ. Tên tuổi ông trở nên nổi tiếng nhờ hai cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, "Người đua diều" (2003) và "Ngàn mặt trời rực rỡ" (2007) bán được 38 triệu bản trên toàn thế giới. Ngoài ra, "Người đua diều" đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 2007.