Ken Mogi

Ken Mogi

Ken Mogi là một nhà khoa học Nhật Bản. Ông là nhà nghiên cứu cấp cao tại Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính Sony và là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Tokyo. Năm 2018, Mogi xuất bản cuốn sách viết bằng tiếng Anh đầu tiên của mình - Ikigai