Keith Weller Taylor

Keith Weller Taylor

Keith Weller Taylor là một cựu quân nhân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, đồng thời là giáo sư của Khoa nghiên cứu Châu Á chuyên về lịch sử Việt Nam, thuộc Đại học Cornell.