Katherine Halligan

Katherine Halligan

Katherine Halligan lớn lên gần bãi biển ở California. Cô học nghệ thuật, văn học, lịch sử và ngôn ngữ, đam mê đi du lịch và sống khắp nơi trên thế giới. Tình yêu với ngôn từ và hình ảnh đã đưa đẩy cô làm ở nhà xuất bản. Katherine đã viết hơn 100 cuốn sách cho trẻ em.