Kate Scott

Kate Scott

Kate Scott sinh ra tại London và sống ở nhiều nơi khác nhau trước khi định cư ở Dorset cùng với chồng và hai con. Với sự sáng tạo đa dạng, Kate đã viết sách thiếu nhi, kịch bản chương trình truyền hình dành cho trẻ em, kịch và thơ ca. Trước đó, cô từng làm nhiều công việc khác nhau, nhưng hiện tại, viết truyện đã trở thành công việc mà cô yêu thích nhất trên thế giới này.