Katayama Kyoichi

Katayama Kyoichi

Kyoichi Katayama sinh năm 1959, tốt nghiệp ĐH Kyushu.Từ khi còn là một cậu học sinh, ông đã đọc hết Toàn tập văn học cận hiện đại Nhật Bản, bao gồm Natsume Soseki, Oe Kenzaburo, đồng thời cũng nghiên cứu đọc qua trước tác của René Descartes, Leibniz, tới các nhà triết học cận hiện đại Âu Mỹ theo chủ nghĩa kết cấu. 

Năm 1986, ông giành giải thưởng Bungakkai Newcomers cho tác phẩm đầu tay – Linh cảm, nhưng cũng kể từ đó, Kyoichi Katayama trở nên mờ nhạt và gần như biến mất hẳn trên văn đàn.