Karina Schaapman

Karina Schaapman

Karina Schaapman là một chính trị gia và nhà văn người Hà Lan. Biệt thự Chuột là cuốn sách thiếu nhi đầu tay của cô.