Kang Sung-Ryul

Kang Sung-Ryul

Kang Sung-Ryul tốt nghiệp khoa Triết học và sau đó là Viện Sau đại học của Đại học Jeon - nam. Ông nhận học vị Tiến sĩ triết học tại Viện Sau đại học.

Ông tham gia vào hội Triết học Hegel Hàn Quốc, Hội Triết học Phiếm Hàn, Hội Triết học Đông Tây... và được đánh giá là một trong những nghiên cứu về Kant có ảnh hưởng lớn ở Hàn Quốc. Trong các tác phẩm của ông, cuốn Lịch sử triết học phương Đông viết cho thanh thiếu niên được công chúng rất yêu thích.