Jung-Wan Kim

Jung-Wan Kim

Jung-Wan Kim là đồng tác giả của cuốn sách Nghệ thuật dạy con từ kinh Talmud - tác phẩm gồm 20 câu chuyện sâu sắc từ bộ kinh cổ của người Do Thái do chuyên gia giáo dục tuyển chọn.