Julia Donaldson

Julia Donaldson

Julia Donaldson là một nhà văn, nhà thơ, đồng thời là nhà viết kịch và nhạc sĩ. Bà đã viết hơn 200 cuốn sách cho thiếu nhi và đoạt giải Trẻ em năm 2011-2013. Trong sự nghiệp, bà giành được nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Blue Peter, Giải thưởng Sách Trẻ em Scotland và Giải thưởng Smarties.