Julia Dohaldson

Julia Dohaldson

Julia Catherine (sinh ngày 16 tháng 9 năm 1948) là một nhà văn và nhà viết kịch người Anh, đồng thời là Người đoạt giải Trẻ em năm 2011–2013. Cô nổi tiếng với những câu chuyện có vần điệu nổi tiếng dành cho trẻ em, đặc biệt là những câu chuyện do Axel Scheffler minh họa, bao gồm The Gruffalo, Room on the Broom Stick Man