Joung-Yeon Yu

Joung-Yeon Yu

Joung-Yeon Yu là người minh hoạ tác phẩm Nghệ thuật dạy con từ kinh Talmud - sách gồm 20 câu chuyện giàu trí tuệ trong kinh Talmud cải biên theo phong cách giản dị và vui tươi kèm theo lời hướng dẫn.