Josep Palau

Josep Palau

Josep Palau (sinh ngày 21 tháng 4 năm 1917 tại Barcelona; mất tại cùng thành phố vào ngày 23 tháng 2 năm 2008) là một nhà thơ và nhà văn người Catalan, Tây Ban Nha. Ông là đại diện của văn học Catalan thời kỳ hậu Thế chiến và là chuyên gia thế giới về tác phẩm của Pablo Picasso.