Jorge Cham

Jorge Cham

Jorge Gabriel Cham (tháng 5 năm 1976) là một họa sĩ truyện tranh, nhà văn và nhà sản, người đã viết truyện tranh Piled Higher and Deeper. Cham sinh ra ở Panama và sống ở Hoa Kỳ, nơi anh bắt đầu vẽ rruyện tranh khi còn là nghiên cứu sinh tại Đại học Stanford.