Jonathan Tropper

Jonathan Tropper

Jonathan Tropper (19 tháng 2, 1970) là một nhà biên kịch, tiểu thuyết gia và nhà sản xuất người Mỹ. Ông là tác giả có sáu cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới đã được dịch ra hơn ba mươi thứ tiếng.