Jonathan Swift

Jonathan Swift

Jonathan Swift (30/11/1667 – 19/10/1745) – là nhà thơnhà văn trào phúng Ireland gốc Anh. Ông là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như: Gulliver's Travels, A Modest Proposal, A Journal to Stella, Drapier's Letters,..