Jonathan Safran Foer

Jonathan Safran Foer

Jonathan Safran Foer (21 tháng 2, 1977) là một nhà văn Mỹ. Các tiểu thuyết nổi tiếng của ông gồm Everything Is Illuminated, Extremely Loud and Incredibly Close Eating Animals. Ông giảng dạy sáng tác sáng tạo tại Đại học New York.