Jonathan Melmoth

Jonathan Melmoth

Jonathan Melmoth có niềm đam mê du lịch từ rất sớm - có lẽ là thời điểm mà anh nhận ra rằng vùng ngoại ô Manchester nơi anh sống chẳng còn gì là xa lạ đối anh. Trong bản báo cáo đầu tiên ở trường tiểu học, cô giáo Benyon của cậu đã ghi nhận niềm đam mê của anh với bản đồ. Hiện tại công việc của Jonathan là viết sách cho trẻ em về khoa học, lịch sử,...