Jon Richards

Jon Richards

 Jon Richards sinh ngày 10 tháng 3 năm 1970. Anh là tác giả của những cuốn sách như: Atlas vạn vật, Infomania - Các Kỷ Lục, Top 10 Và Những Thông Tin Kỳ Thú Khác