JOHN PURKISS

JOHN PURKISS

John Purkiss học kinh tế tại đại học Cambridge, Anh quốc và có bằng MBA của trường INSEAD, Pháp. Ông khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và ngân hàng nhưng hiện đã chuyển sang công việc tuyển mộ nhân sự cấp cao với tư cách hội viên quản trị của Heidrick & Struggles, rồi đồng sáng lập của Purkiss & Đồng sự.

Ông đã đi rất nhiều nơi để khám phá và tìm hiểu về các truyền thống Vệ Đà, Phật giáo, Kabbalah của Do Thái giáo và Hồi giáo Mật tô