John Perkins

John Perkins

John Perkins là một tác giả người Mỹ. Cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là Lời thú tội của Một sát thủ kinh tế, trong đó Perkins tuyên bố đã đóng một vai trò trong quá trình thuộc địa hóa kinh tế của các nước Thế giới thứ ba của những gì ông miêu tả là một nhóm các tập đoàn, ngân hàng và chính phủ Hoa Kỳ.