John Marrs

John Marrs

John Marrs là một nhà báo tự do ở Luân Đôn, Anh. Ông đã dành 20 năm để phỏng vấn người nổi tiếng trong giới truyền hình, điện ảnh và âm nhạc cho các tờ báo và tạp chí quốc gia. Ông đã viết cho nhiều đơn vị xuất bản gồm: Guardian’s Guide và Guardian Onlien, Total Film, Huffington Post, Empire, Q, GT, Independent, S Magezise và Company.