John Grisham

John Grisham

John Grisham (sinh ngày 8 tháng 2 năm 1955) là một nhà văn, luật sư, chính trị gia, và nhà hoạt động người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm thuộc thể loại ly kỳ liên quan tới luật pháp. Sách của ông đã được dịch sang 42 thứ tiếng và xuất bản toàn thế giới.

Grisham là một trong ba nhà văn bán ra 2 triệu bản ngay trong lần xuất bản đầu tiên.