JOCELYN RISH

JOCELYN RISH

Nữ tác giả, nhà làm phim người Mỹ, nổi tiếng với các tác phẩm dành cho thiếu nhi.