Jo Hemmings

Jo Hemmings

Jo Hemmings là Nhà tâm lý học hành vi và người khai vấn mối quan hệ, nổi tiếng với vai trò Nhà tâm lý học hành vi trên Daybreak và This Morning cho ITV.

Là thành viên của Hiệp hội Tâm lý Anh, Jo hiện được mời làm diễn giả cho một loạt sự kiện của công ty để chia sẻ chuyên môn của cô về tâm lý học hành vi.