Jitske Kramer

Jitske Kramer

Jitske Kramer (1973) là một nhà nhân chủng học đi khắp thế giới để học hỏi từ những người chữa bệnh truyền thống, từ những nhà lãnh đạo, những nhà đổi mới hay thậm chí là những người qua đường. Bên cạnh đó, cô còn là một diễn giả truyền cảm hứng, doanh nhân sáng lập HumanDimensions.