Jim Al-Khalili

Jim Al-Khalili

Jim Al-Khalili là nhà vật lý lượng tử, nhà văn, phát thanh viên và là một trong những nhà truyền thông khoa học nổi tiếng nhất ở Anh. Ông giữ chức Chủ tịch Xuất sắc về Vật lý tại Đại học Surrey, nơi ông giảng dạy và tiến hành nghiên cứu của mình. Ông nhận bằng Tiến sĩ về lý thuyết hạt nhân năm 1989 và từ đó đã xuất bản hơn 100 tài liệu nghiên cứu. Ông đã viết 12 cuốn sách về khoa học đại chúng, trong số đó đã được dịch sang hơn 26 thứ tiếng. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông tên Sunfall.