Jiří Linhart

Jiří Linhart

Jiří Linhart sinh ra ở Praha. Tuy theo học báo chí, song anh chưa bao giờ trở thành một nhà báo thực thụ. Anh hình thành niềm đam mê với sách trong quá trình học đại học và sau khi anh tốt nghiệp.