Jiří Grbavčic

Jiří Grbavčic

Jiří Grbavčic là người minh họa truyện tranh cho các tác phẩm thuộc chủ đề phiêu lưu.
Tác phẩm của anh hiện lưne với những nét vẽ cẩn thận, kỹ thuật mượt mà và sống động như ảnh chụp.