Jessica Sorensen

Jessica Sorensen

Jessica Sorensen là tiểu thuyết gia người Mỹ rất được yêu thích với những tác phẩm viết về vùng núi Wyoming. Hiện cô đang sống cùng chồng và ba con. Thời gian không viết lách cô dùng để đọc và tận hưởng niềm vui bên gia đình.