Jerry Stone

Jerry Stone

Jerry Stone là người dẫn chương trình về thiên văn học và thám hiểm không gian. Anh đã có buổi nói chuyện ngoài về không gian đầu tiên ở trường vào năm 1969 khi anh chỉ mới14 tuổi.

Jerry cũng tổ chức các buổi hội thảo về không gian tại các trường học trên khắp Vương quốc Anh, truyền cảm hứng cho học sinh bằng nhiều hoạt động về không gian. Anh đồng thời là tác giả cuốn sách về hạ cánh xuống Mặt trăng - One Small Step