Jerry Hicks

Jerry Hicks

 Jerry Hicks có cuộc đời giống như tiểu sử của những người nổi tiếng: ông là người biểu diễn xiếc nhào lộn, tung hứng trong hai năm ở CuBa. Từ năm 1948, Hicks lưu diễn trong 20 năm với nhiều tư cách như võ sĩ quyền anh, ca sĩ, vận động viên thể dục, người dẫn chương trình radio, diễn viên hài, doanh nhân triệu phú của Amway. Theo cách nói của ông: “Mọi ước mơ mà tôi đã có — mọi ước mơ từ khi tôi còn là một cậu bé — tất cả đều trở thành hiện thực”.

9 cuốn sách của Jerry Hicks đều là đồng viết với người vợ Esther Hicks của ông