Jerome K. Jerome

Jerome K. Jerome

Jerome Klapka Jerome (02/05/1859 - 06/14/1927) là một nhà văn và người kể chuyện cười tiếng Anh, nổi tiếng với các truyện tranh "Three Men in a Boat" (1889).

Các tác phẩm khác bao gồm các bộ sưu tập tiểu luận "Idle Thoughts of an Idle Fellow" (1886) và "Second Thoughts of an Idle Fellow"; "Three Men on the Bummel", phần tiếp theo của "Three Men in a Boat" (Ba gã cùng thuyền), và một vài cuốn tiểu thuyết khác.